Temps compartit i Urbanisme

Home / Temps compartit i Urbanisme
Temps compartit i Urbanisme
E
l despatx Sabrià & Gabarró brinda als seus clients tot l´assessorament necessari per promoure, adquirir i/o explotar productes immobiliaris. Ja sia en l´adquisició de sol, com en la contractació i la negociació del termes i condicions contractuals amb companyies constructores i amb professionals –arquitectes superiors, arquitectes tècnics – de la direcció de les obres.

La gestió de les llicències urbanístiques i autoritzacions industrials i comercials també son especialitats del Despatx. En particular, ens ocupem de:

 

 

Assessorament i estratègia corporativa i fiscal en l´adquisició, arrendament, transmissió y gravamen de sol y altres bens immobles. Divisions horitzontals y obres noves. Règim de propietat vertical. Estatuts de Comunitat de Propietaris.

Negociació y elaboració de contractes y documents registrals i urbanístics per la realització de obres y obertures d´instalacions.

Assessorament i tramitació de procediments de reclassificació de terrenys. Llicències per la edificació. Aportacions de sol, permutes de sol per vol.

Cobrament de rendes, processos verbals de recuperar la possessió de finques llogades

Assessorament en inversions extrangeres en immobles.

Tramitació, gestió de llicències i autoritzacions urbanístiques, tant d´obra com d´activitat.

Asesoramiento en la constitución de regímenes de tiempo compartido. Preparación de contratos de venta por períodos semanales de tiempo compartido.

Tramitación, gestión de licencias y autorizaciones urbanísticas, tanto de obra como de actividad, así como de informe ante el servicio de la competencia en distribución comercial.

Asesoramiento Inmobiliario

  • Búsqueda y asesoramiento en la adquisición y enajenación de inmuebles.
  • Análisis Global del patrimonio inmobiliario en explotación y puesta en valor.
  • Búsqueda de oportunidades de inversión en suelo y promoción.
  • Captación de capitales de inversión para desarrollos de inversiones inmobiliarias.
  • Estructuración financiera y captación de deuda para operaciones inmobiliarias.