Author: Sabria - Gabarro

Home / Sabria - Gabarro
Serveis fiscals
Project

Serveis fiscals

El despacho posee un importante “know how” en asesorar sobre la problemática fiscal nacional e internacional y cooperar en la gestión de las obligaciones fiscales de las personas físicas y jurídicas.

Contractes i Negocis
Project

Contractes i Negocis

E-Contractes: Contractes de llicència d'ús d'aplicatius de software, contractes o acreedors de personalització de solucions de software, contractes de manteniment de software, contractes de protecció de dades de caràcter personal....

Auditoria interna
Project

Auditoria interna

Una adecuada auditoria interna conjuntamente ligada a una estrategia centrada en los riesgos y controles que amenazan sus objetivos, precisa profesionales capaces de abordar todo tipo de riesgos y controles.

Temps compartit i Urbanisme
Project

Temps compartit i Urbanisme

El despatx Sabrià & Gabarró brinda als seus clients tot l´assessorament necessari per promoure, adquirir i/o explotar productes immobiliaris. Ja sia en l´adquisició de sol, com en la
contractació i la negociació del termes i condicions contractuals amb companyies constructores i amb professionals –arquitectes superiors, arquitectes tècnics – de la direcció de les obres.

Serveis corporatius i mercantils
Project

Serveis corporatius i mercantils

El despatx proporciona assessorament legal en l´àmbit corporatiu i mercantil a les societats, grups d´empreses i establiments mercantils. També s´encarrega del manteniment de l´estructura jurídica-corporativa de les societats, oferint assessorament legal en les operacions societàries.

Protecció de dades
Project

Protecció de dades

La protecció de dades és un dret fonamental que adquireix cada dia més importància, fonamentalment a causa dels riscos derivats del seu incompliment: importants sancions administratives i pèrdues d’imatge de la societat.

Medi ambient
Project

Medi ambient

Proporcionem assessorament integral dins del camp de la consultoria ambiental, amb l’objectiu de garantitzar l’adopció de solucions òptimes que permetin als nostres clients gestionar els riscos ambientals derivats de les seves activitats econòmiques i potenciar totes aquelles iniciatives relacionades amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Litigis
Project

Litigis

Aquesta és una de les àrees en la que els membres del despatx tenen una ample i contrastada experiència. Això permet blindar adequadament el clausurat dels contractes i orientar
adequadament les garanties de la contractació.

  • 1
  • 2